Az önértékelés és a jövő-orientáció vizsgálata az iskolai zaklatás tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban az iskolai zaklatás jelenségkörét tárom fel. Konkrétabban azt, hogy milyen hatást gyakorol az iskolai zaklatás a tanulok önértékelésére és a jövővel kapcsolatos céljaikra. Valamint vizsgáltam a zaklatott diákok iskolán kívüli, szabadidős tevékenységeit is.

Leírás
Kulcsszavak
iskolai zaklatás, önértékelés, jövő-orientáció
Forrás