A környezeti tényezők és a kognitív képességek összefüggésének vizsgálata első osztályosok körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgaztban a tanulás, mint folyamat bemutatása történt meg, és az ehhez szükséges kognitív képességek általános jellemzői a kisiskolás korú gyermekeknél. A különböző mérőeszközök használata és annak részletes leírása. Az iskolaérettség törvényi változásai évekre visszamenőleg és azok jellemzői. A külső tényezők, a digitalizáció előnyei és hátrányai, valamint a Covid miatti intézkedések hatása az intézményekre vonatkozóan. A viszgálati rész bemutatása, ezen belül az intézmény rövid jellemzése, helyzetelemzés az elsős évolyamokra, az eredmények kimutatása képességterületenként, következtetések levonása és a fejlődés mértékének a bemutatása. Végül egy interjún keresztül egy "jó gyakorlat" bemutatása, ami egy lehetőség lehet az intézmények számára a hatékonyabb iskolakezdés szempontjából.

Leírás
Kulcsszavak
tanulás, kognitív képességek, nevelési színterek, iskolaérettség
Forrás