A franchise szabályozásának kritikai elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A korábban atipikus formában létező franchise szerződés jogbérleti szerződés néven helyet kapott az Új Ptk.-ban. Szakdolgozatom célja a polgári jogi kódex vonatkozó normaszövegének kritikai vizsgálata,illetve módosítási javaslatok megfogalmazása a jogalkotó számára.

Leírás
Kulcsszavak
franchise, jogbérleti szerződés
Forrás