A Campus Fesztivál kapcsán használt online marketing eszközök, fókuszban a közösségi média jelenléttel

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája alapjául a Campus Fesztivál kapcsán felhasznált online marketing eszközök fókuszban a social média jelenléttel, szolgáltak. Bemutatásra kerülnek a fesztivál, szolgáltatás, influencer és generációs markeging alapfogalmai, sajátosságai és a Campussal kapcsolatos és rá jellemző aspektusai. Kutatásom során a szakirodalmi áttekintést követően kvantitatív módszerrel kérdőíves megkérdezést végeztem amely teljes mértékben online zajlott. Eredményeim olyan összefüggésekre irányulnak miszerint van pl. Van-e kapcsolat a részvételi hajlandóság és a közösségi oldalak követése között. Meghatározó tényező a tartalom típusa, a leírások elolvasására való hajlandóság kapcsán. Van-e szerepe influencerekkel történő kommunikációnak vásárlásösztönzés folyamatában. Van-e különbség a között, hogy milyen arányban követik a különböző nemek a közösségi oldalakat. Könnyebben elolvassák-e a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a hosszabb leírásokat is. Melyik generáció tagjai közt a legnagyobb a fesztiválokon való részvételi hajlandóság.

Leírás
Kulcsszavak
Social média, Fesztivál, Szolgáltatás, Influencer
Forrás