A fenntartható fejlődés

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozati kutatómunkám során szekunder és primer kutatást egyaránt végeztem. Kutatásom célja volt szekunder információk alapján megvizsgálni, hogy az emberi tevékenység és a gazdasági fejlődés milyen hatást gyakorol a természeti környezetre. A szekunder kutatás során szakkönyveket, folyóiratokat és internetes forrásokat elemeztem. Primer kutatásommal célom volt feltárni, hogy válaszadóim mennyire környezettudatosak, mennyire tartják fontosnak a környezetvédelmet, és hogy egyéni szinten mit tesznek a fenntarthatóságért. Célkitűzéseim elérése érdekében primer kutatásként a kérdőíves megkérdezést választottam. A környezeti problémákért az embereket, vagyis magát a társadalmat okolják leginkább, megelőzve gyárakat és a vezetőket. Mivel minden ember valamilyen szinten felelős ezekért a problémákért, ezért mindenkinek változtatni kellene a hozzáállásán és együttesen, közösen lehetne komolyabb eredményt elérni. Mindenképp nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a médiában valamint az általános iskolákban a környezetbarát életmód bemutatására, hogy az embereket környezettudatos magatartásra neveljék.

Leírás
Kulcsszavak
fenntarthatóság, környezetvédelem
Forrás