Tanárképzés az ,,Acta Paedagogica Debrecina" köteteiben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat témája a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszékének kiadványai közé tartozó ,,Acta Paedagogica Debrecina" tanárképzéssel foglalkozó kötetei. A dolgozatban 6 egymástól időben eltérő, de tartalmában hasonló kötet kerül elemzés alá. Arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan vélekedik a Debreceni Egyetem, akkori nevén Kossuth Lajos Tudományegyetem a tanárképzésről. Bemutatásra kerül a tanulmányok szerzőinek életpályája és munkássága mellett a tanulmányuk elemzése, és utóhatásuk vizsgálata. A dolgozat gazdagítása érdekében interjút készítettem 2 kötet szerzőjével. Az egyikük Papp János, aki a 75. kötet kapcsán mesélt a tanulmányáról. A másik szerző pedig, Brezsnyánszky László, aki a 92. kötettel kapcsolatos kérdésekre válaszolt. A vizsgált acták témái közé tartoznak a pályakezdési nehézségek, a pályaalkalmassági vizsgálat, a hivatásra nevelés, a neveléstudomány integrált oktatása, a pedagógusképzés fejlesztése, történeti tapasztalatok a tanárképzésben, pedagógusképzési elképzelések. A kötetek kapcsán egységes képként azt lehet megfogalmazni, hogy a debreceni acták szerint a tanárképzés reformja csak a képzés tartalmi és struktúrális átalakításával lenne elérhető, amelyben helyet kell kapnia a pedagógusi képességek, és készségek kialakításához szükséges mennyiségű gyakorlatnak. Előzetes pályaalkalmassági vizsgálatot kellene bevezetni ahhoz, hogy a pedagóguspályára a megfelelő jelölt kerüljön. Az elemzett kötetek idézettsége nem elég széleskörű, van olyan kötetben található tanulmány, amelyre nem találtunk hivatkozást.

Leírás
Kulcsszavak
Tanárképzés, KLTE, Debreceni Egyetem, Brezsnyánszky László, Papp János, Acta Paedagogica Debrecina
Forrás