A sajátos nevelési igényű gyermekek zenei tehetséggondozása a Symphonia Alapfokú Művészeti Iskolában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A zene pozitív hatást gyakorolhat az egész személyiségfejlődésre. Ellazíthat, felvidíthat, mozgósíthat, a gyermekek lelki egészségének megőrzésében is különösen fontos szerepet játszik. Lehet egyfajta kommunikációs eszköz emberek között, fejlesztheti a kreativitást, a koncentrációs képességet, feszültséglevezető, önbizalomerősítő, valamint az együvé tartozás érzését is erősítheti, tehát a zene mindenképpen egy nagyon jó kifejezőeszköz. A szakdolgozat középpontjában a sajátos nevelési igényű gyermekek zenei tehetséggondozásának témája áll, melyben érdemes megvizsgálni, hogy a szűkebb és tágabb környezetünk, hogyan hat, milyen módon tudja segíteni vagy hátráltatni a tehetség kibontakoztatását és miként befolyásolja a jellem formálódását, illetve azt, hogy a tehetséges gyermeknek milyen nehézségekkel kell szembenéznie és hogyan tudja a belső gátakat feloldani magában, annak érdekében, hogy a tehetsége szárnyalni tudjon.
A szakdolgozat írása közben felmerült kérdések, az interjúban kerültek megfogalmazásra. Az interjúban a bevezető, személyes kérdéseket követték a szakdolgozat témájának kutatási részét segítő szakmai kérdések, melyek a hipotézisekre épültek.

Leírás
Kulcsszavak
sajátos nevelési igény, tehetséggondozás, zenei tehetség, fejlesztés
Forrás