A dopamin oxidációja peroxomonoszulfát-ionnal, kinetika és mechanizmus

Dátum
2014-05-05T10:53:19Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen munkában a dopamin oxidációját tanulmányoztuk peroxomonoszulfát-ion jelenlétében, elsősorban UV-VIS spektrofotometriás detektálási módszerrel. Az előkísérleteink során rögzített spektrális változások alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált reakció egy többlépéses folyamat, illetve kiválasztottunk egy jól követhető hullámhosszt, melyen további méréseinket végezhetjük (λ = 279 nm). A reakció sztöchiometriáját ESI-MS és 1H-NMR módszerrel is megkíséreltük tanulmányozni. Vizsgálataink során egyértelmű következtetést nem tudtunk levonni, az eredmények azonban azt valószínűsítik, hogy a többlépéses reakció első oxidációs köztiterméke a két elektron vesztésével keletkező o-kinon forma, valamint lehetséges dopamin-N-oxid és 6-hidroxi-dopamin képződése is. A dopamin és peroxomonoszulfát-ion közötti reakció kinetikai vizsgálatakor tapasztaltak arra utaltak, hogy a reakció dopaminra nézve telítési, míg peroxomonoszulfát-ionra nézve kevert első- és másodrendű kinetikát mutat. A 4-es pH-n végzett vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy a több lépésben lejátszódó oxidációs folyamat első lépésében a peroxomonoszulfát-ionra nézve elsőrendű a reakció, míg a következő lépésben az oxidálószer már nem befolyásolja a reakciósebességet. Megállapítottuk, hogy a pH növelésével a reakció azonos szakaszaira vonatkozó sebességi állandó értéke csökken, illetve erősen savas közegben (pH = 1,5) számottevő változás már nem történik. Megalapozott kinetikai modellek felállítása azonban még további kísérleti munkát igényel.

Leírás
Kulcsszavak
dopamin, peroxomonoszulfát-ion
Forrás