Android és Java EE szolgáltatás alapokon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban egy olyan webalkalmazást valósítottam meg, amely segítségével egy vállalat rendeléseit tudja koordinálni. Ehhez hozzátartozik egy Android-os program is, amelyet a területi képviselők használnak rendelés felvételre. A szerver oldali alkalmazás szolgáltatás orientált szemléletmód segítségével lett megvalósítva Java EE platformra. A munkám során felhasználtam több SOA módszertant is, amelyeket a dolgozatban ismertettem.

Leírás
Kulcsszavak
Android, SOA, JAVA EE
Forrás