Helyi adóztatás bemutatása Debrecen város példáján keresztül

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A témám felvázolását elsőként a helyi önkormányzatok feladat és hatáskörének felvázolásával kezdem majd pedig áttérek a helyi önkormányzatok bevételeire hiszen a helyi adó az önkormányzatok saját bevétele mellyel gazdálkodhatnak. Ezek után néhány oldalban egy kis áttekintést szeretnék adni az adókról általában melyekben taglalni fogom az adó fogalmát, az adómegállapítás jogát a fizetési kötelezettség megállapításának szabályait, kötelező és eshetőleges tényállási elemeket és az adózás elveinek a csoportosítását. Ezeket követően rátérek a központi témámra a helyi adókra. Fontosnak tartom elsőként bemutatni a helyi adókat általánosságban, így egy átfogó képet kapunk majd a helyi adók rendszeréről és felépítéséről, hogy milyen helyi adók is vannak valójában és ezeket az adótípusokat mi is jellemzi. Háromféle helyi adótípust különböztetünk meg vagyoni típusú adókat (építményadó, telekadó) a kommunális jellegű adókat (magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó) és a helyi iparűzési adót mely a két típus mellett helyezkedik el, illetve megemlítem a gépjármű adót is mivel ennek egy része a helyi önkormányzatoknál marad. Ezután kicsit kitérek a helyi adóhatóságok végrehajtására és ezen belül a végrehajtási cselekményekre. Mindezek bemutatása után rátérek Debrecen helyi adóztatására, ahol bemutatom kezdetben magát a várost majd a Debrecen által alkalmazott helyi adótípusokat (építményadó, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó). Majd megemlítem Debrecen bevételeit kiadásait, valamint az aktuális beruházásairól, fejlesztéseiről is ejtek néhány mondatot. Ezután összehasonlítom Debrecen és Szeged azonos helyi adóinak a bevételeit. Legvégül pedig egy összefoglalást fogok írni átfogóan a témáról.

Leírás
Kulcsszavak
helyi adó, Debrecen helyi adóztatása, Debrecen és Szeged helyi adóinak összehasonlítása, Helyi önkormányzatok bevételei
Forrás