Az előzetes letartóztatás

Dátum
2014-04-11T10:41:43Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az előzetes letartóztatás jogintézménye napjainkban nagy érdeklődést vált ki, mind a közvélemény, mind a jogtudománnyal foglalkozó szakemberek körében. Szakdolgozatom kiválasztása során az a tény motivált, hogy a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések és azokon belül is különösen az előzetes letartóztatás egy sarkalatos kérdéskör a bűncselekmények felderítése során. Dolgozatomban bemutatom az előzetes letartóztatás egyetemes, majd magyar történeti kialakulását. Kitérek a letartóztatás általános és különös feltételeire, időtartamára s foganosítására. Vizsgálom az előzetes letartóztatásban lévők jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését, s egy egész fejezetet szentelek a letartóztatást helyettesítő intézményekre is.Végezetül az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéleteiből mutatok be négyet.

Leírás
Kulcsszavak
előzetes letartóztatás, kényszerintézkedés
Forrás