Kötődés, öndetermináció és pszichológiai jóllét

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen dolgozat témája a kötődési stílus és alapvető pszichológiai szükségletek (autonómia, kompetencia és kapcsolódás) kielégítettsége/frusztrációja közötti egyes összefüggések vizsgálata az öndeterminációs elmélet (SDT) tükrében. A fő kutatási kérdések: milyen együttjárások mutatkoznak a kötődési stílus, az egyes pszichológiai szükségletek kielégítettsége és a személy öndetermináltsága között, valamint milyen hatása lehet a kötődési stílusnak az alapvető pszichológiai szükségletek kielégítettsége és pszichológiai jóllét közötti kapcsolatra. A kutatáshoz szükséges adatokat magyarországi felnőtt lakosság körében gyűjtöttem a BPNSFS (Basic Psychological Needs Satisfaction and Frustration Scale), ASQ (Attachment Style Questionnaire) és SWLS (Satisfaction with Life Scale) kérdöívek magyar adaptációjának segítségével. A felhasznált kérdőívekre itemanalízist is végeztem azok reliabilitásának visszaigazolására. A nem reprezentatív minta 101 fős, melyből 70 nő és 31 férfi, 19 és 65 év közötti életkorral. Az eredmények igazolták a hipotéziseket: a pszichológiai szükségletek kielégítettsége pozitívan korrelált az élettel való elégedettséggel (H1), a kötődés biztonsága pozitívan korrelált az autonómia kielégítettséggel (H2), és a „Biztonság a kapcsolatokban” kötődési faktor, mediáló szerepet játszhat a szükségletek kielégítettsége és az élettel való elégedettség közötti kapcsolatban (H3). Ezek többnyire egybevágnak korábbi kutatásokban kimutatott eredményekkel. A harmadik hipotézis ellenőrzése során kapott eredmények alapján a biztonságosan kötődőknél szorosabb kapcsolat feltételezhető a szükségletek kielégítettsége és az élettel való elégedettség között, ám ennek megerősítéséhez és az erre vonatkozó összefüggések pontosabb leírásához további kutatások javasoltak.

Leírás
Kulcsszavak
kötődés, öndetermináció, motiváció, biztonságérzet, autonómia, kompetencia, kapcsolódás, elégedettség, jóllét
Forrás