Sportszponzoráció, a TAO hatása a magyar röplabdára

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a TAO rendszer bevezetése milyen hatást gyakorol a magyar röplabda sportágra. A szakirodalmak feldolgozása után, kérdőíves kutatást végeztem, szekunder adatokat dolgoztam fel, illetve két mélyinterjút is elvégeztem két különböző sportegyesület vezetőjével. Az eredményeket kielemeztem, és levontam a konklúziókat. Megállapítottam, hogy a hipotéziseim helytállóak voltak, a TAO rendszer komoly hatással van erre a sportágra, előrelépés figyelhető meg az elmúlt 3 évben. Ezt követően megfogalmaztam néhány javaslatot, tanácsot, annak érdekében, hogy a sportág továbbra is ilyen mértékű fejlődést produkáljon.

Leírás
Kulcsszavak
Sportszponzoráció, TAO, sportmarketing
Forrás