A távmunka, mint a foglalkoztatás új iránya - érvek és ellenérvek

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a távmunka, mint a foglalkoztatásban egyre népszerűbb atipikus foglalkoztatási forma és a koronavírus járvány kiterjedt hatásainak jelentkezése óta – praktikumból, de sokszor inkább kényszerűségből – bevezetett home office szabályainak bemutatásán, ezek munkáltatói és munkavállalói aspektusainak, hatásainak és lehetséges következményeinek feltárása által keresi a választ arra, hogyan és miként szolgálhatja egyidejűleg és eredményesen a munkahelyen kívül végzett munka a munkáltatói elvárások és a munkavállalói igények kielégítését. Áttekintést kíván adni azokról a mechanizmusokról, amelyek segítségével fokozható a tárgybeli munkamódszerek hatékonysága, ugyanakkor szándékom szerint rávilágít majd azokra az okokra is, amelyek miatt a szabadság luxusával kecsegtető távmunka kontraproduktív „szükséges rossz”-á válhat.E dolgozat keretein messze túlmutat, hogy átfogó képet nyújtson a munkaerőpiaci trendek változásának valamennyi szegmenséről, ezért élve a szerzői szabadság nyújtotta lehetőséggel és célul tűzve ki a képzés során megszerzett tudás hasznosítását, a témaválasztás során arra törekedtem, hogy értekezésem kiállja az aktualitás próbáját és tartalmas ismeretekkel szolgáljon az olvasó számára. Dolgozatomban olyan kérdéssel foglalkozom, amelynek jelentős szerepe volt a munkavégzéssel kapcsolatos évszázados paradigmák átértékelésében, és amely az új típusú koronavírus-járvány világméretű terjedése miatt napjainkban reneszánszát éli. Témám a távmunka, mint a foglalkoztatás új iránya, kitekintve, de a távmunkától elkülönítve, az otthoni munkavégzés szabályaira is.

A témát azért tartom fontosnak, mert a munkaerőpiaci trendek változása és a 2020. tavaszán berobbant koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzettel együtt járó korlátozó intézkedések számos olyan kihívás elé állították és állítják jelenleg is a munkaerőpiacot, illetve a foglalkoztatást, amelyek megoldása mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára meghatározó jelentőségű lehet. A járvány elleni hatékony védekezés és a gazdaság működésének fenntartása, utóbbiak összeegyeztetése nemcsak a kormányokra ró hatalmas terhet, de napi megoldandó feladatként jelentkezik a munkáltatás területén is. A szakemberek számára komoly gondot okoz olyan hatékony konstrukciók kidolgozása, melyek egy részről biztosítják a folyamatos foglalkoztatást, miközben garantálják a biztonságos munkafeltételeket is.

Leírás
Kulcsszavak
távmunka, home office, atipikus foglalkoztatás, munkaerőpiaci trendek, munkabiztonság otthon
Forrás