Hangszertörténet és hangszerhasználat az óvodában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban kiemelt szerepe van a hangszerek – múltba nyúló gyökereinek – bemutatásának, az ősi hangszerek világán kalandozva eljutni napjaink hangszereihez. Igyekszem rávilágítani arra, hogy napjainkban fontos szerepet töltenek be a hangszerek az óvodában. Kérdőíves felmérést végzek az óvodapedagógusok között, hogy melyek azok a hangszerek, amelyeket megismertetnek a gyerekekkel. Az érzelmi kapcsolat befolyásolja-e az óvodapedagógusok döntését a hangszerek kiválasztását illetően. Van-e összefüggés a hangszeres nevelés területén abban, hogy az óvodapedagógus, – ha gyermekként kapcsolatban volt valamely hangszerrel vagy hangszerekkel – bátrabban nyúl-e hangszerhez, ha volt korábbi előképzettsége. Hányféle hangszerrel találkoznak a gyermekek, változatos-e a hangszerek bemutatása. Ha az óvodapedagógus nem tud több hangszeren, akkor képezi-e magát vagy talál-e rá alternatívát, hogy a gyermekek minél több hangszert megismerhessenek, illetve van-e olyan gyermek, aki aktívan érdeklődik bármely hangszer iránt. Vannak-e különböző zenei bemutatók, ahol a gyermekek megismerkedhetnek a hangszercsaládok tagjaival? Ha igen, milyen gyakran ejtik meg ezeket az alkalmakat. Az óvodai ének-zene, énekes játék, gyermektánc tevékenység keretein belül ismerkedhetnek-e meg a hangszerekkel, vagy vannak különböző zeneóvodás lehetőségek? Hogyan látják az óvodapedagógusok, van-e összefüggés abban, hogy ha a gyermek családján belül van zenész képzettségű, az befolyással lehet és megalapozhatja-e a gyermek érdeklődését és zeneszeretetét.

Leírás
Kulcsszavak
óvodai nevelés, hangszertörténet
Forrás