Környezetvédelemhez kapcsolódó bizonyos felszínborítási változások bemutatása Magyarországon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Környezetvédelem szempontjából egyik fontos elem a városiasodás - beépítettség növekedés, a mezőgazdasági és erdészeti művelésből kivont és a természeti környezet rovására bekövetkező területvesztés bemutatása a CLC adatbázisok, valamint azok változás adatbázisainak felhasználásával.

Leírás
Kulcsszavak
Felszínborítás
Forrás