"Börtönügy és rendvédelem az 50.- es évektől az ezredváltásig Magyarországon"

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája annak a folyamatnak a feldolgozása mely a re-integráció teljes kiterjedéséig jut el a bűncselekmény elkövetésétől egész a re-integráció folyamatának végéig az 1950-es évektől napjainkig, Elemezni kívánom az előzőekben taglalt folyamat és a társadalmi normák közel egy évszázados múltja közötti összegfüggéseket. Megpróbálok válaszokat keresni és találni a társadalmi normák változása és a börtön falak mögött zajló büntetés végrehajtási munka egymással szembeni viszonya eredményességére. Érdekes lehet azon arányszámok vizsgálata, amely az egyének bebörtönzése illetve a börtönbüntetést követő társadalomba történő vissza illeszkedést, továbbá a visszaesési rátákat mutatja. Dolgozatommal a fentiekben részletezett összefüggések, viszonyok vizsgálatának eredményével és azok elemzésével szeretnék választ kapni arra a kérdésemre, amely a re-integrációs vagy nevelő munka fontosságát, továbbá annak eredményességét kutatja a mai kor szellemiségével szemben.

Leírás
Kulcsszavak
büntetés-végrehajtás, reintegráció, törvényi változás, büntető politika
Forrás