A korlátolt felelősségű társaság tagjainak és vezető tisztségviselőinek társadalombiztosítása

Dátum
2013-10-24T11:14:37Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomat egy általános jellemzéssel kezdem a korlátolt felelősségű társaságról, annak tagjairól és vezető tisztségviselőiről. a 2006. évi Gt. segítségével megállapítom, hogy mit is nevezünk korlátolt felelősségnek, majd megvizsgálom, hogy a tagoknak és ügyvezetőknek milyen szerepe van a társaság működésében. Ezen kívül látni fogjuk azt is, hogy miért is olyan közkedvelt vállalkozási forma a kft. Ezen kívül elemezni fogom a társadalombiztosítási rendszert, melynek keretén belül meghatározom a biztosítottak körét, a járulékalapot képező jövedelem fogalmát, de szó lesz még ezen kívül az aktuális járulékmértékekről, a minimálbérről, és hogy milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a biztosítottat és a foglalkoztatót.Dolgozatom során a legnagyobb részletességgel a kft. tagok és ügyvezetők jogviszonyait fogom bemutatni. Az 1988-as évtől kezdve áttekintem, hogy hogyan is alakult a korlátolt felelősségű társaság tagjainak és ügyvezetőinek jogviszonya. Ez alapján látni fogjuk, hogy milyen változtatások történtek az első Gt. óta. Végezetül pedig társas vállalkozói jogviszonyra fogok rátérni, melynek a feldolgozandó téma kapcsán nagy jelentősége van. A jogviszony bemutatása mellett megvizsgálom, hogy milyen mértékű járulékokkal számolni e jogviszony keretében, majd a továbbiakban szó esik még a szociális hozzájárulási adóról és az egészségügyi hozzájárulási adóról is.

Leírás
Kulcsszavak
korlátolt felelősségű társaság, társadalombiztosítás
Forrás