A kutatás és kísérleti fejlesztés adózási preferenciái

Dátum
2010-10-21T10:25:26Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom elején a szakirodalmi áttekintés során a K+F tevékenység fogalma került bemutatásra. Ezután 2 részre bontottam a K+F tevékenységhez kötődő preferenciákat. Az adózási preferenciák ezen belül 5 részre bontható, részletesen bemutatom a társasági adóhoz, a különadóhoz, az iparűzési adóhoz, az innovációs járulékhoz és a gyógyszeradóhoz kapcsolódó kedvezményeket. Másik nagy csoportosításként bemutattam a vissza nem térítendő pénzeszközöket. A fejezet elején végeztem egy összehasonlítást az adózási preferenciák és a nyújtott támogatások között, ezután pedig ezt a témakört is 4 részre bontottam. Ezen belül említést tettem az Innovációs Alapról és az általa finanszírozott támogatásokról, majd bemutattam az egyedi kormánydöntéses támogatásokat, az EU-társfinanszírozott támogatásokat és az egyéb támogatási formákat. Szakdolgozatomban említést tettem a támogatás-halmozódásról illetve annak elkerüléséről is. Végül ebben a sorrendben felépítve minden egyes adónemre és minden típusú támogatási formára igyekeztem példát hozni a Társaság gyakorlatából.

Leírás
Kulcsszavak
adózási preferencia, kedvezmény, támogatás, K+F tevékenység
Forrás