A Hőtan tanítása középiskolában

Dátum
2009-12-08T13:17:00Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a hőtan tanítását foglaltam össze. Jelenségeket ismertettem benne, meg feladatok megoldását mutattam be. Dolgozatomban összehasonlítottam hogyan tanítják a hőtant Magyarországon, és Angliában.

Leírás
Kulcsszavak
hőtan, gázok
Forrás