Az orvos által felírt és beteg által kiváltott gyógyszerek ökonometriai elemzése megyei bontásban, 2009-es és 2012-es adatok alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban az első kutatási kérdésem az volt, hogy az orvos által kiírt és a beteg által kiváltott ATC-listába tartozó nagy gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszerek kiváltási aránya hogyan alakul a 2012-ben a 2009-es évhez képest megyei és fővárosi bontásban. A második kérdésemre, hogy van –e kapcsolat a morbiditás és a gyógyszerkiváltás között, korrelációszámítással kerestem a választ. Korrelációs elemzéssel azt találtam, hogy közepes pozitív kapcsolat van a két változó között mindkét év esetében. A harmadik kérdésemre, hogy van-e kapcsolat a gyógyszerkiváltás és az 1 főre jutó GDP között, szintén korrelációs elemzéssel kerestem a választ. Azt az eredményt kaptam, hogy mindkét év esetében közepes pozitív kapcsolat van a két változó között. A negyedik kérdésem pedig az volt, hogy van-e kapcsolat az ATC-C csoport gyógyszereinek kiváltási aránya (%) és a foglalkozatási ráta (%) között. A korrelációs elemzés során azt az eredményt kaptam, hogy mindkét év esetében közepes negatív kapcsolat van a két változó között. Összességében megállapítható, hogy a gazdaság és a munkaerőpiac fejlettsége is pozitívan hat a kiváltásra, és ezen keresztül vélhetően a lakosság egészségi állapotára is.

Leírás
Kulcsszavak
kardiovaszkuláris gyógyszerek, 1 főre jutó GDP, foglalkoztatási ráta
Forrás