A mentális állóképesség, a pszichikus funkciók, és a konfliktuskezelés összefüggéseinek vizsgálata a Magyar Rendőrség állományában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a mentális állóképesség, a munkahelyi stressz, és a konfliktuskezelési stratégiák összefüggéseit vizsgálja a Magyar Rendőrség hivatásos szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalói körében. A tanulmányban bemutatásra kerülő kutatás fő célja annak megismerése, hogy milyen módon, és mértékben képes hatással lenni a mentális állóképességre a stressz. Ennek tekintetében vizsgálom, hogy milyen különbségek tárhatók fel a tiszti és tiszthelyettesi állomány között. Foglalkozom továbbá azzal, hogy a hatalomnak való engedelmesség hogyan jelenik meg a hivatásos rendőri állomány konfliktuskezelési stratégiáiban. Az alkalmazott műszeres feladat során pedig vizsgálható válnak a tiszti és tiszthelyettesi állomány szenzomotoros képességei. A csoportok közötti további különbségeket a mentális állóképesség szintje és az általuk alkalmazott konfliktuskezelési stratégiák adják.

Leírás
Kulcsszavak
Mentális állóképesség, Konfliktuskezelési stratégiák
Forrás