Digitális eszközök és módszerek az óvodavezetők munkájában Miskolcon és környékén

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban bemutatom a digitális eszközök megjelenésének lehetőségét az óvodai környezetben. Az interjú módszerével vizsgálom Miskolcon és a környékén lévő óvodák intézményvezetőinek munkájában megjelenő digitális eszközöket és módszereket. Arra keresem a választ, hogy az óvodavezetők mindennapi adminisztratív munkájában a papír alapon történő feladatvégzést felváltották-e a digitális eszközökön végzett munkafolyamatok. Feltételezem, hogy az intézményvezetők mindennapi digitális munkavégzéséhez szükséges ismereteiket folyamatosan bővítik és egyre nagyobb hangsúllyal vannak jelen az óvodák a digitális térben.

Leírás
Kulcsszavak
digitális eszközök, óvodavezető, óvoda
Forrás