KITE Zrt. komplex folyamatainak elemzése az ellátási lánc mentén

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban a KITE Zrt. komplex vállalati folyamatait mutatom be és ezen folyamatokat értékelem a beszerzés, termelés és értékesítés területén felmért adatok és folyamatok alapján. A célom az, hogy egy átfogó képet kapjak arról, hogy az egyes folyamatok milyen hatással vannak egymásra és azokra a kérdésekre kapjak választ, hogy milyen területeket kell fejleszteni, milyen folyamatokban kell változást bevezetni ahhoz, hogy még inkább hozzá tudjon járulni a kertészeti üzletág az egész vállalat versenyképességéhez. Ezen tényezők köré felépítve bemutatom a KITE Zrt. értékteremtő folyamatainak láncolatát, a beszerzéstől, a termelésen át, az értékesítésig, valamint az utógondozással bezárólagosan. Dolgozatomban főként a kertészeti tevékenységet ellátó üzletágat vizsgálom, ezen keresztül bemutatom az ellátási láncot, amely terület speciális a KITE Zrt. szempontjából.

Leírás
Kulcsszavak
ellátási lánc, logisztika, értékteremtő folyamatok
Forrás