Egyensúly és propriocepció felmérése és fejlesztése súlyos haemophiliás betegek körében

Dátum
2014-05-30T12:49:47Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A haemophilia egy bevérzésekkel járó véralvadási rendellenesség. A bevérzések leggyakrabban a mozgási szervrendszert érintik. Az elesések, valamint az általuk okozott sérülések megelőzése szempontjából fontos az egyensúly- és koordinációs készség fejlesztése, különösen időskorban. Vizsgálatainkat súlyos haemophiliában szenvedő férfiakon végeztük, egyikük 70, másikuk 57 éves volt. Az általános ízületi állapotot a specifikusan haemophiliás betegek vizsgálatára kifejlesztett Haemophilia Joint Health Score 2.0, valamint a Gilbert Score pontrendszer alapján, az izomerőt pedig manuálisan, 0-tól 5-ig terjedő skálán mértük fel. Az egyensúly és propriocepció szintjének megállapítására a Tinetti féle Statikus Egyensúly és Járás Tesztet, valamint a Timed Get Up and Go tesztet alkalmaztuk. A betegek életminőségéről egy, a Health Assessment Questionnaire (HAQ), a Western Ontario and MacMaster (WOMAC) skála, valamint a Betegségteher-index kérdéseiből összeválogatott kérdőívvel tájékozódtunk. Mindkét betegnél hetente kétszer 30 perces foglalkozást tartottunk, összesen 15 alkalommal. A gyakorlatok az izomerő, az egyensúly fejlesztését illetve a proprioceptív rendszer erősítését célzó feladatokat tartalmaztak, eszközökkel támogatva. Járásfejlesztő gyakorlatok is szerepeltek a programban. Vizsgálatunk végén azt tapasztaltuk, hogy az izomerőt csak az egyik beteg érintett izomcsoportjaiban sikerült növelni, viszont mindkét beteg esetében javulást értünk el az egyensúlyérzékelésben és az egyensúly megtartásában. A célzott tesztek szerint javítottuk mindkét beteg járáskészségét. Az életminőség terén az egyik beteg javulást mutatott, a másik betegnél nem találtunk érdemi változást. Az a feltételezésünk, hogy az alkalmazott gyakorlatok segítségével az egyensúly képessége javulni fog, mindkét beteg esetében beigazolódott. Nem minden mérésünk mutat azonban egyértelmű változást. Hosszabb ideig tartó tornaprogram és nagyobb beteglétszám szükséges az általános érvényű következtetések levonásához.

Leírás
Kulcsszavak
haemophilia, propriocepció, egyensúly
Forrás