A perfekcionizmus és az önegyüttérzés összefüggései a depresszióval, kiemelt figyelmet fordítva a depressziós tünetképzésre

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Műhelymunkámban a hagyományos és férfi depressziót vizsgáltam különböző diszpozíciók (perfekcionizmus, önegyüttérzés, férfiassághoz való ragaszkodás) mentén. Munkámban tárgyalom a depressziós tünetek megjelenési formáit nőkben és férfiakban, illetve a fent felsorolt diszpozíciók kapcsolatát a szakirodalom által tárgyalt kétféle depresszióval. Eredményeim nagymértékben egybevágnak a nemzetközi szakirodalomban publikáltakkal. A depresszió szoros kapcsolatban áll az én-orientált és a társas elvárásként megélt perfekcionizmussal, ahogy az önegyüttérzés is. A férfi depresszió és a hagyományos depresszió közti különbségekre is rávilágít kutatásom, például abban, hogy a perfekcionizmus és az önegyüttérzés együttesen csak a férfi depresszióra van főhatással, a hagyományos depresszióra nem. A férfiassághoz való ragaszkodás pedig szoros kapcsolatban van a férfi depresszió mértékével.

Leírás
Kulcsszavak
depresszió, férfi depresszió, externalizáló tünetek, perfekcionizmus, önegyüttérzés, férfiassághoz való ragaszkodás, nemi szerepkonfliktus
Forrás