A gondnokság alá helyezés anyagi és eljárásjogi változásai az új Ptk.- hoz képest

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a gondnokság alá helyezés anyagi és eljárásjogi szabályai kerülnek bemutatásra. Igyekeztem átfogó képet adni az új Ptk.-beli szabályozásáról. Bemutatni, hogy melyek is azok a főbb szabályok amelyek módosítása révén elmondható, hogy a jogalanyok emberi méltóságának védelme még szélesebb körben biztosított. Általánosan elmondható, hogy a cselekvőképesség intézményének szerkezetében és szabályozásában is jelentősen módosult, s most súlyának megfelelő terjedelemmel szerepel a törvénykönyvben.

Leírás
Kulcsszavak
gondnokság alá helyezés, cselekvőképesség
Forrás