A helyi adók szerepe az önkormányzatok gazdálkodásában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A helyi adók fontos szerepet játszanak az önkormányzatok autonómiájának biztosításában. Ezen utóbbi kereteit alkotmányi, illetve törvényi szabályozásnak kell megteremtenie, ezáltal garantálva azok önkormányzáshoz való jogát. A 2010-es éveket követően a helyi önkormányzatok autonómiája jelentősen csökkent, gondoljuk csak a gépjárműadóra, amelynek korábban 40%-a átengedett központi adó volt a lokális szervek részre, mára viszont ez megszűnt. Továbbá a korábban jellemző forrásfinanszírozást a feladatfinanszírozás váltotta fel, illetve a veszélyhelyzetben megalkotott jogszabály szerint amennyiben a kormány rendeletben különleges gazdasági övezetet jelöl ki, ezen körzetekben az adókivetés joga a megyei önkormányzatot illeti meg. Ezek az intézkedések tehát redukálják a helyi önkormányzatok önállóságát, mozgásterét. Éppen ezért szeretnék ezzel a témakörrel is részletesebben foglalkozni. Külön fejezetben térek ki az önkormányzat bevételi forrásainak, különösen a helyi adóinak bemutatására. Ezen utóbbi keretében ismertetésre kerül az építményadó, telekadó, mint vagyoni típusú adók, a kommunális típusú adók közül a magánszemély kommunális adója és az idegenforgalmi adó, illetve külön fejezetekben a helyi iparűzési adó és a települési adó is. A helyi adóknak azért szánok ilyen hangsúlyos szerepet, mert nagy szerepük van a helyi függetlenség fennmaradásában, hiszen minél több bevétele van az önkormányzatnak, annál több feladat felvállalására képes és annál kevésbé függ a központi kormányzat jóindulatától. Fontosnak tartottam külön egységben kitérni a helyi önkormányzat adóztatási tevékenységére is, bemutatva a területet érintő, a koronavírus világjárvány ideje alatt hozott intézkedéseket, hiszen ezek nagy hatással voltak és vannak az önkormányzat adóztatására. A dolgozatom utolsó fejezetében Álmosd Község Önkormányzatának költségvetését és helyi adó bevételeit elemzem.

Leírás
Kulcsszavak
helyi adók, önkormányzat, bevételi források, vagyoni típusú adók, kommunális jellegű adók, helyi iparűzési adó
Forrás