Számelméleti feladatok a középiskolában

Dátum
2007-01-30T13:11:50Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatunk elsősorban nehezebb számelméleti feladatok megoldását célozza meg, melyek inkább fakultatív, speciális tantervű osztályok, vagy felvételi előkészítő órák matematika oktatásának tananyagába illeszthető be. Ezek a példák középiskolai matematikai versenyfeladatok számelméleti részét is képezhetik. A feladatokat megpróbáltuk úgy összeállítani, hogy felkeltsék a diákok érdeklődését a számelmélet iránt és segítsék a logikus gondolkodás fejlesztését.

Leírás
Kulcsszavak
számelmélet, feladatok, középiskola, prímszámok, oszthatóság, kongruenciák
Forrás