A magyar Rendőrség feladat- és szervezetrendszerének bemutatása Az igazgatásrendészet aktuális kérdései

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az alábbiakban be kívánom mutatni az olvasó számára a rendvédelem - rendészet kialakulását és fejlődését egészen a kezdetektől napjainkig, illetőleg különös tekintettel az igazgatásrendészeti szolgálati ágat. Ezen áttekintés során törekedni kívánok a lehető legtömörebb, de ugyanakkor kellően mély ismeretanyag bemutatására tekintettel jelen dolgozat korlátaira. Dolgozatomnak így a kezdetektől a jelenen át a mit tartogat a jövő ívén kívánok irányt adni, összevetve a magyar szabályozás pozitívumait és negatívumait más nemzetek rendészeti megoldásaival, esetlegesen rávilágítva azok olyan megoldásaira, amelyek esetlegesen megfontolandók lennének a magyar szabályozási környezetbe való átültetésre a hatékonyság növelése céljából. A hatékonyság növelésén nem csak az ügyfél oldal által érzékelhető hatékonyság növekedését értem, hanem a feladatokat ellátó állomány körülményeinek javulását is. Fentiek tükrében központi kérdésként fogalmaztam meg, hogy a magyar rendvédelem egy vagy több rendőrségből tevődik össze? Van értelme a rendészeti feladatokat pusztán önkormányzati hatáskörbe utalni? Beszélhetünk a ma egységesnek gondolt rendőrség jövőbeni szétválásáról önkormányzati rendőrség, állami rendőrség, határ- és idegenrendészeti rendőrség, illetőleg az igazgatás rendészeti feladatok átadhatóak-e tisztán civil közigazgatási hatáskörbe? Továbbá ezt a napjainkban tapasztalható humánerőforrás hiányában hogyan lehet kivitelezni, esetlegesen egy szétválás megoldás lehet-e a magas fluktuáció megállítására, illetőleg az égetően szükségessé vált racionalizálásokra, mely a dolgozat témáját adó igazgatásrendészeti szolgálati ágat nagyban érinti?

Leírás
Kulcsszavak
közigazgatás, rendészet, igazgatásrendészet
Forrás