Fenntartható városfejlődés az Európai Unióban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az intelligens, illetve smart megközelítés egy újfajta és eredeti módszernek tűnik, melyet annak érdekében kezdtek el kidolgozni, hogy hatásos megoldásokat lehessen megvalósítani a nagyvárosi problémákra. De mit is jelentenek valójában a smart projektek és miért lehet hatékonyabban fellépni a mai problémákkal szemben ezekkel a smart eszközökkel, mint a hagyományos módszerekkel? Hogyan szervezhető át egy város és tehető intelligens környezetté? 1 Gyulai Iván: Fenntartható fejlődés és fenntartható növekedés. In: Statisztikai Szemle, 91. évfolyam 8—9. szám 821. oldal. http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2013/2013_08-09/2013_08-09_797.pdf Hozzáférés: 2017. augusztus 21. 4 Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához szükségesnek tartom kiindulópontként megvizsgálni az európai energiabiztonság és az európai uniós politikák közötti kapcsolatot, amelyet az első érdemi fejezetben teszek meg. A fenti kérdések megválaszolásához azt a módszert látom célravezetőnek, hogy kiindulópontnak az energiaügy aktuális problémáit kell tekinteni, mert ebben találhatók a smart city projektek mozgatórugói. Ezt követően elengedhetetlen az energiaügy helyét meghatározni az európai uniós intézményrendszerben, hogy felvázolható legyen az az intézményi keret, amelyben a projektek működésbe hozhatók európai uniós szinten.Kutatómunkám során nemcsak az európai uniós jelenségekre koncentráltam, mivel a smart city projektek esetében viszonylag új területtel van dolgunk. Ebből következően az európai vonatkozású dokumentumokon kívül szükségesnek véltem az Egyesült Államokhoz köthető információk bevonását is, hogy teljesebb képet kaphassunk a smart fejlődésről, amely nemcsak európai uniós, hanem globális jelenség a fejlett országokban. Szakdolgozatom témája, a smart city programok konkrét elméleti feldolgozása még nem jelent meg tömegesen a szakirodalomban. Ennek megfelelően az interneten elérhető smart szakirodalomra támaszkodtam, mert a smart city projektekkel kapcsolatos weboldalak, blogok már foglalkoznak a téma releváns aspektusaival, és segítségükkel aktuálisabb információhoz tudtam hozzáférni. Meg kell említenem azt is, hogy az ellenérvek és a veszélyek kevésbé jelennek meg az európai uniós szervek által kibocsájtott dokumentumokban, amelyek a smart fejlődést támogatják és a projektek előmozdításán 5 dolgoznak. Erre a kényes pontra és a kritikákra is ki kell térnem a projektek értékelése kapcsán. A témaválasztásomat a smart city projektek aktualitása mellett ez az érdekes kettősség is indokolja. A fogyasztó társadalom profitorientáltsága és a gazdasági élet vezérelvei jelentik az óriási veszélyt a fenntartható fejlődésre. Véleményem szerint különös figyelmet érdemelnek ezek a projektek, mert lehetőséget nyújthatnak a társadalom és a gazdaság átalakítására, bár az a kérdés a legizgalmasabb, hogy képes-e az emberiség olyan mértékű változásra, amelynek a segítségével elérhető az a fajta új makrogazdasági modell, az a fajta életvezetés, valamint az az egész társadalmat átható változás, amely ma még utópisztikus elképzelésnek tűnik.

Leírás
Kulcsszavak
Smart city, fenntarthatóság
Forrás