A kozmetikusok bőrápoló termékek vásárlásával kapcsolatos attitűdjei figyelemmel az impulzusvásárlásra és a kimaradástól való félelemre

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a kozmetikusok bőrápoló termékek vásárlásával kapcsolatos attitűdjeit vizsgálja, abból a szempontból hogy a bizalom, szükségesség, előny és biztonság jól körülírja-e ezen attitűdöket. Rövid áttekintést ad a fogyasztói, ezen belül a vásárlói szokásokról, az impulzusvásárlásról és a FOMO érzésről. A fogalmak közötti összefüggések is bemutatásra kerülnek. Szó van továbbá arról, hogy mennyire jellemző a kozmetikusok csoportjára az impulzusvásárlás és tekintettel az internethasználatukra és az ott történő vásárlásaikra a FOMO érzés. Ezen kérdések tekintetében a fiatalabb és idősebb korosztály közötti összehasonlítás is megtörténik. A vizsgálat kiterjed még az impulzusvásárlás és a FOMO korrelációjára, valamint a fenti négy racionális attitűd és ez utóbbi két fogalom közötti kölcsönhatásra.

Leírás
Kulcsszavak
kozmetikai termékek, vásárlási magatartás, attitűdök, impulzusvásárlás, FOMO
Forrás