Biszfoszfonátok fogászati jelentősége

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban szeretném összefoglalni a biszfoszfonátok történelmi hátterét, osztályozását, kémiai szerkezetét, hatásmechanizmusát, hatáserősségét, farmakokinetikai jellemzőit valamint a leggyakoribb alkalmazási területeiket. Továbbá szeretném bemutatni a biszfoszfonátok okozta állcsontnecrosis fő sajátosságait, kezelésének és megelőzésének lehetséges módjait.

Leírás
Kulcsszavak
biszfoszfonátok, BRONJ, osteonecrosis
Forrás