Korlátolt felelősségű társaságok által választható jövedelemadók bemutatása

Dátum
2013-10-28T07:44:32Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a korlátolt felelősségű társaság által választható jövedelemadókat, tehát a társasági adót, az egyszerűsített vállalkozói adót és a kisvállalati adót vizsgáltam. Részletes kifejtésük előtt a legfontosabb társasági jogi sajátosságait emeltem ki a társaságnak, meghatároztam a kft. fogalmát, a tagok felelősségi körét, illetve a társaság és a tagok közötti jogviszonyt. Ezután a korlátolt felelősségű társaság által válaszható jövedelemadókat mutattam be. Dolgozatom alapján választ kaphatunk, milyen szempontok alapján dönthetnek, milyen feltételekkel választhatóak az egyes adók. Részleteztem a korlátolt felelősségű társaság kötelezettségeit a bejelentéssel, nyilvántartásával és az adó, illetve az adóelőleg megállapításával, bevallásával kapcsolatosan. Áttekintésre kerül a fizetendő adó meghatározáshoz szükséges érvényesíthető adóalap-, illetve adókedvezmények a társasági adó, az egyszerűsített vállalkozói adó és a kisvállalati adó tekintetében is példák segítségével bemutatva.

Leírás
Kulcsszavak
korlátolt felelősségű társaság, jövedelemadó
Forrás