Glikogén-foszforiláz szubsztrát előállítása reduktív aminálással

Dátum
2013-05-09T13:38:35Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A glikogén foszforiláz fontos szerepet játszik a szénhidrát metabolizmusban, továbbá nagy jelentősségel bír a gyógyászat területén is, hiszen a glikogén foszforiláz enzim inhibiciója, vagyis gátlása a kettes típusú cukorbetegség kezelésére alkalmazható hatékony módszer. Munkám során új glikogén-foszforiláz enzim aktivitásmérésére alkalmas szubsztrát szintézisét végeztem el, valamint megvizsgáltam hogy az enzim milyen mértékben képes lebontani az általam szubsztrátként használt 4-nitoanilin kromoforral jelzett maltoheptaózt (PNA-G7). Első lépésként a szubsztrátot állítottam elő. Kromofor csoportot kapcsolását vizsgáltam a szabad cukorhoz, kialakítva ezzel egy Schiff-bázist. Kromoforként 2-aminopiridint illetve 4-nitroanilint alkalmaztam. A kromoforral történő összekapcsolásra azért volt szükség, mert a szabad cukor nem rendelkezik elnyeléssel UV-VIS tartományban, viszont a kromoforcsoporttal már detektálhatóvá vált 400 nm-en. Munkám során vizsgáltam a reakcióidő, hőmérséklet, a kromofor-maltoheptaóz arány és a redukálószer-maltoheptaóz arány hatását a származékképzési reakcióra. A termékek azonosítását HPLC és MALDI-TOF MS módszerrel végeztem. Megállapítottam, hogy a nátrium-ciano-borohidrid (NaBH3CN) túl erős redukálószer, nemcsak a Shiff bázis, hanem a kromofor nitrocsoportjának redukcióját is elvégzi. Az előállított PNA-G7 tisztítását preparatív HPLC segítségével végeztem. Ezt követően vizsgáltam a glikogén-foszforiláz b és PNA-G7 közötti enzimreakciót HPLC követéssel. A mérési eredmények alapján megállapítottam, hogy a glikogén-foszforiláz enzim elfogadta a PNAG7 szubsztrátot, és a foszforolízis során egymást követően jelentek meg az egyel kisebb tagszámú termékek (G6, G5). Kiderült az is, hogy az enzim számára a PNAG6 az utolsó, foszforiláz enzim számára megfelelő szubsztrát, ugyanis a pentamert már nem képes tovább bontani. A PNA-G7 tehát alkalmas szubsztrát lehet a glikogén-foszforiláz enzim aktivitásméréséhez. Vizsgálataim alapot jelenthetnek a szintézis nagyobb méretben való elvégzésére és a szubsztrát előállítására.

Leírás
Kulcsszavak
glikogén-foszforiláz szubsztrát, szintézis, reduktív aminálás
Forrás