Növekvő koncentrációjú molibdénnel kezelt borsó növények vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az ipari tevékenység során rengeteg szennyezőanyag jut a környezetünkbe, melyek a levegőből, a vízből, illetve a talajból könnyedén bekerülhetnek a táplálékláncba is. A talajban feldúsult mikro-, és makroelemeket a növények felveszik a talajból, szervezetükön keresztül ezek az elemek a takarmánnyal az állatokba, illetve az emberekbe is bejutnak. A molibdén nem tartozik azon elemek közé, amelyeket mindenki ismer. Sokan még csak az elem létezéséről sem tudnak, így természetesen annak esszenciális mivoltáról sem. Dolgozatom célja bemutatni, hogyan hat a növekvő koncentrációjú molibdén kezelés a zöldborsó növények növekedésére, szárazanyag tartalmára, illetve az egyes növényi részek (gyökér, szár, levél) molibdén koncentrációjára. További célként tűztem ki annak vizsgálatát is, hogyan hatnak az alkalmazott kezelések más elemek felvételére, jelentkeznek-e antagonista vagy szinergista hatások a molibdén és a többi mikro-, illetve makroelem között.A dolgozatom témájául választott tenyészedényes kísérletet a Debreceni Egyetem Agrokémiai és Talajtani Intézetének Tenyészházában állítottuk be 2015 tavaszán.

Leírás
Kulcsszavak
molibdén, borsó, mikroelem
Forrás