A gyermekkori traumatizáció felnőttkori hatásainak vizsgálata a kötődés és a maladaptív nappali álmodozás tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kutatás céljának azt tűztem ki, hogy rámutasson a gyermekkori traumatizáció bizonyos felnőttkori jelenségekkel való összefüggéseire – nevezetesen a maladaptív nappali álmodozás, valamint a kötődés alakulására. Elvárásaimat a vonatkozó, szakirodalmi áttekintésben ismertetett elméletek és kutatási eredmények alapján fogalmaztam meg. Általánosságban azt vártam, hogy a gyermekkori traumatizáció negatív következményei mind a maladaptív nappali álmodozás, mind a kötődés tekintetében megmutatkoznak. Feltételeztem, hogy a maladaptív álmodozás összefüggésbe hozható bizonyos kötődési mintázatokkal. A kutatáshoz a vizsgálati személyek (N = 575) egy kérdőívcsomagot töltöttek ki, amely egy saját összeállítású demográfiai kérdőívből, a Traumatikus Előzmények Kérdőívből (TAQ), a Maladaptív Álmodozás Skálából (MDS), valamint a Kapcsolati Kérdőívből (RSQ) állt. A Traumatikus Előzmények Kérdőív vágóértéke alapján a minta nagyrészt traumatizált személyekből (N = 443) állt. A vizsgálat eredményei rávilágítottak, hogy a gyermekkori traumatizációt átélt személyek között nagyobb arányban fordulnak elő maladaptív álmodozók a nem traumatizált személyekhez viszonyítva. A kapott eredmények csatlakoznak azon kutatásokhoz, amelyek megerősítették a traumaeredet-hipotézist, mint a zavar egyik lehetséges indikátorát (Sándor és mtsai, 2020; Somer, 2002; Somer és mtsai, 2016a; Somer és Herscu, 2017; Somer és mtsai, 2019). A hatások tekintetében megállapítható, hogy a traumatizáció általam vizsgált típusai közül az elhanyagolás, az érzelmi bántalmazás, a fizikai bántalmazás és a szemtanúság kockázati tényezőnek bizonyult a maladaptív álmodozásra nézve. A túlzott álmodozás a fizikai bántalmazást, valamint a szemtanúságot átélők körében mutatkozott a legmagasabbnak. A gyermekkori traumatizációt átélt személyek kötődése szempontjából bebizonyosodott, hogy az averzív élményeket elszenvedő személyek esetében nagyobb az aggodalmaskodó, elkerülő és bizalmatlan kötődési stílus jelenléte, mint a nem traumatizált személyek esetében. A biztonságos kötődési stílus tekintetében nem mutatkozott eltérés a két csoport között. A maladaptív álmodozás kötődésszempontú vizsgálata igazolta, hogy a túlzott mértékű álmodozás növeli az aggodalmaskodó, valamint a bizalmatlan kötődési stílusok kialakulásának esélyét.

Leírás
Kulcsszavak
gyermekkori traumatizáció, traumatizáció, kötődés, maladaptív álmodozás
Forrás