Szakértői bizonyítás a büntetőeljárásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakértői bizonyítás kétségtelenül fiatal jogintézménynek számít, jelentősége mégis elvitathatatlan a modern jogrendszerekben, és a világ fejlődési irányait tekintve borítékolható, hogy az idő előrehaladtával szerepe csak egyre jelentősebb lesz. A tudományos fejlődés és a társadalmi viszonyok bonyolultabbá válásának hatására a büntetőügyekben is egyre összetettebb kérdések merültek fel, amely miatt a tényállás valóságnak megfelelő rekonstruálása érdekében szükségessé vált a megfelelő szakismerettel rendelkező szakértők bevonása az eljárásba. Dolgozatomban a szakértőkre vonatkozó szabályozás rövid történeti előzményeit, a hatályos szabályozás legfontosabb rendelkezéseit, a szakvélemény bizonyítékként való értékelésének mentetét és az új Be. vonatkozó rendelkezéseit kívánom bemutatni. A dolgozat említést tesz a magánszakértő intézményéről is.

Leírás
Kulcsszavak
szakértői bizonyítás, szakértő, magánszakértő, szakvélemény, szakvélemény értékelése
Forrás