Egy mezőgazdasági vállalkozás vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetének elemzése

Dátum
2011-04-26T07:21:30Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Egy vállalat átfogó elemzésének szükségessége miért és kik számára fontos.A vagyoni helyzet elemzése vertikális és horizontális mutatók segítségével. A pénzügyi helyzet elemzése négy mutató alapján. A jövedelmezőség és a hatékonyság vizsgálata.

Leírás
Kulcsszavak
vagyon, jövedelem
Forrás