Scelerati aut heroes? Bűnözők vagy hősök? Hogyan változtatta meg a terrorizmusról alkotott képet 2001. szeptember 11?

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat fő célja, hogy bemutassa, hogy hogyan változtatta meg 2001. szeptember 11 a terrorizmusról alkotott képet? Hogyan fejlődött ki a történelem folyamán a terrorizmus? Született-e nemzetközi jogi egyezmény a terrorizmus megfogalmazásáról és annak megelőzéséről? Az elkövetők belső indíttatása miből fakad? Lehet-e a vallás ennek a belső indíttatásnak a kiváltó oka? A dolgozatban ezekre a kérdésekre kerestem a választ.

Leírás
Kulcsszavak
terrorizmus, 9/11, iszlám
Forrás