Folyamatmenedzsment vizsgálatok a Zemplén új turisztikai céljai című projekt megvalósítása kapcsán

Dátum
2012-05-16T11:52:57Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom konkrét célja, hogy bemutassam, milyen folyamatok zajlanak le a projektötlet kigondolásától a pályázat benyújtásán át a projekt lezárásáig egy európai uniós projekt realizálása során. Ezért egy konkrét projekten keresztül szemléltetem a vezetői feladatok megnyilvánulását, ami által reményeim szerint a projekt hátterét, operatív intézményrendszerét és a program céljait is sikerül bemutatnom, miközben rávilágítok arra, hogy milyen szerepe van a menedzsernek a projektfolyamatokban. Munkám első részében szakirodalmak felhasználásával definiálom a dolgozatom szempontjából fontosabb fogalmakat, meghatározom ezek kapcsolódási pontjait, majd bemutatom az európai területi együttműködési programokat, különös hangsúlyt fektetve a határon átnyúló együttműködési programokra. Diplomamunkám fő részében rátérek a Zemplén új turisztikai céljai című projekt bemutatására és szakmai elemzésére. A vizsgálatok folyamán konkrét kutatási módszereket alkalmazok: szakértői mélyinterjút és esettanulmányt, majd SWOT-analízis segítségével szemléltetem az eredményeket. Dolgozatom utolsó fejezetében következtetéseket és javaslatokat fogalmazok meg a munkám során szerzett tapasztalatokra alapozva.

Leírás
Kulcsszavak
folyamatmenedzsment, projekt
Forrás