A populáris kultúra hatása a fiatalok kulturális fogyasztására

Dátum
2013-04-12T08:14:03Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom első részében a témához kapcsolódó szakirodalom segítségével szeretném körbejárni, illetve összevetni a vizsgálat részét képező fogalmakat, úgymint a kultúra, civilizáció, népi- és polgári kultúra, populáris- és elitkultúra. Az elméleti részben külön figyelmet fordítok a kultúra társadalmi rétegződésének, illetve bemutatom, hogyan alakult ki a populáris kultúra és sorra veszem a bírálóit is. A dolgozatom második felében kifejtem az ifjúsághoz köthető változásokat és bemutatom az ifjúság fogalmát, majd a témában jártas, szignifikáns kutatókra támaszkodva megvizsgálom a hozzájuk kötődő kutatások eredményeit. Arra keresem a választ, hogyan és mivel töltik a fiatalok a szabadidejüket, illetve ebben milyen kulturálódási szokásaik vannak. A záró alfejezetben az adatokból levonható konzekvenciákról lesz szó, amelynek segítségével vagy alátámaszthatjuk, vagy megcáfolhatjuk az empirikus kutatáshoz kapcsolódó hipotéziseket.

Leírás
Kulcsszavak
Kultúra, Ifjúság
Forrás