A posztszocialista országok privatizációja

Dátum
2009-11-24T07:29:11Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A privatizáció fogalmának ismertetése után a közép-kelet-európai sajátosságokat, a privatizáció céljait, modelljeit, felmerülő kérdéseket és dilemmákat mutatom be. Ezt követően a posztszocialista országok privatizációs megközelítéseit ismertetem. A közép-kelet-európai országok privatizációjával kapcsolatban elsősorban a vállalatok középpontba helyezésével elemzem a privatizáció folyamatát, melynek keretében részben kitérek a reprivatizáció kérdésére is. Magyarország esetében részletesebben is foglalkozom privatizáció hátterével, elsősorban a tulajdonreform vitákkal, illetve a rendszerváltás gazdasági és társadalmi környezetével. A magyar privatizációt 4 szakaszra bontva mutatom be, majd néhány kritikai megjegyzést fűzök hozzá.

Leírás
Kulcsszavak
privatizáció, rendszerváltás, Közép-Kelet-Európa, posztszocialista, tulajdonreform
Forrás