Egy fogyasztóvédelmi civil szervezet megalakulásának okai, lépései és a társaság céljai

Dátum
2011-10-27T09:17:02Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom fő témája a fogyasztóvédelem és egy fogyasztóvédelmi közhasznú egyesület létrehozásának lépései.. Bemutatom a legfőbb gazdasági körfolyamatot melyben kulcs szerepet kap a fogyasztó. Röviden írok a magyarországi fogyasztóvédelem történetéről is. Megmagyarázom a fontosabb fogalmakat, a törvényhozás menetét. Bemutatom a fogyasztóvédelem intézményrendszerét hazánkban. Elemzem az általam végzett közvélemény kutatás eredményét melyből sajnos azt a következtetést tudtam levonni, hogy a fogyasztók tájékozatlanok jogaik és kötelezettségeik kérdésében. A kérdőív feldolgozása közben megmagyarázok a legfontosabb fogyasztókat nap mint nap érintő fogalmakat, szabályokat. A kérdőív lesújtó eredménye pedig arra inspirált, hogy igenis segíteni kell a fogyasztóknak, hogy ismereteik tisztábbak és szélesebbek legyenek jogaik terén. Ezért megalakítottam egy fogyasztóvédelmi egyesületet aminek a működése jellemzően kis településeken fog folyni. Mégpedig azért mert ezeken a helyeken nem vagy csak alig lelhető fel efféle érdekvédelmi civil szervezet. Az alapító okirat bemutatása előtt röviden beszélek a gazdasági társaságok megalakításának jellemzőiről. A végén beszélek az egyesületem céljairól.

Leírás
Kulcsszavak
fogysztóvédelem, egyesület, jótállás, szavatosság
Forrás