Kulturális különbözőségek az üzleti életben: Magyarország és Olaszország

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja az olasz és magyar kultúra, üzleti kultúra összehasonlítása. Ehhez meghatároztam a kultúra fogalmát, valamint vizsgáltam az olasz és magyar kultúra, üzleti kultúra jellegzetességeit. Ezen kívül elemeztem a kultúra kutatók modelljeit a két ország vonatkozásában. Mélyinterjúkat készítettem hét magyar üzletemberrel/üzletasszonnyal, akik hosszú évek óta üzleti kapcsolatban állnak olasz cégekkel. A primer kutatásom eredményeit és összehasonlítását a szekunder kutatásommal a szakdolgozatom Eredmények és Következtetések fejezeteiben ismertetem.

Leírás
Kulcsszavak
üzleti kultúra, olasz kultúra, olasz-magyar üzleti élet
Forrás