Szénhidrátok anomer centrumának reaktivitása króm(II)-komplexek jelenlétében

Absztrakt

Munkánk során az anomer centrumon szén-kén és szén-halogén kötést tartalmazó szénhidrát-származékok reaktivitását vizsgáltuk semleges, vizes-DMF-os illetve kétfázisú közegben, króm(II)-komplexek jelenlétében.

In this work the reactivity of carbohydrate derivatives containing sulphur or halogen bond at the anomeric carbon was investigated in neutral, aqueous-DMF medium in the presence of chromium(II)-complexes.

Leírás
Kulcsszavak
króm(II)-komplex, chromium(II)-complex, szénhidrát, carbohydrate
Forrás