A gyógyszerekkel kapcsolatos reklámok hatása a lakosság fogyasztói magatartására

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a lakosság fogyasztói magatartását vizsgáltam, a gyógyszerreklámokkal összefüggésben. Dolgozatom első részében kifejtem a marketing, marketingmix, fogyasztói magatartás fogalmakat. Bemutatom az OTC szerek reklámjainak hatását, az egészségtudatosság és a reklámhatás összefüggéseit.Külön fejezetben taglalom a reklám és a marketing szerepét, illetve viszonyát. Kifejtem a gyógyszergyártó vállalatok kialakulását. Dolgozatom második részében bemutatom kérdőíves felmérésem eredményét. 300 személy válaszai alapján, hogy mi befolyásolja a lakosságot a gyógyszervásárlások alkalmával.

Leírás
Kulcsszavak
gyógyszer, gyógyszerreklám, fogyasztói magatartás
Forrás