Claviceps paspali törzs metabolit profiljának vizsgálata HPLC-MS módszerrel

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Claviceps paspali fonalas gomba törzsből származó vad típusú és génmódosított minták vizsgálatát végeztem HPLC-MS technika alkalmazásával.Az analitikai módszer fejlesztésének kiindulópontját egy irodalomban közölt eljárás (mintaelőkészítés, folyadékkormatográfiás elválasztás, LC-MS detektálás) jelentette, amely APCI MS technikát alkalmazott. Mivel a vizsgált komponensek szerkezetük alapján várhatóan ESI körülmények között is ionizálódnak, valamint ez utóbbi ionizációs technika elterjedtebb az APCI technikánál, ezért a megvizsgáltam az ESI ionforrás tényleges használhatóságát is. Majd egy másik mintacsoport nem célzott analitikai vizsgálatával is foglalkoztam.

Leírás
Kulcsszavak
HPLC-MS, Metabolomika, Q-TOF, Claviceps paspali, analitikai kémia
Forrás