Kiútvesztők. Az iskolai lemorzsolódás problematikája egy szakképző iskolai feladatellátási hely helyzetelemzésén keresztül

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Leíró jellegű dolgozatunkban az intézményfejlesztés teoretikus szakaszaihoz kapcsolódóan egy „második esély” típusú szakképző iskola feladatellátási helyének átfogó intézményi és pedagógiai helyzet-elemzését mutatjuk be, feltárva az adott feladatellátási hely fejlesztési igényeit és szükségleteit, amelyek a korai iskolaelhagyás mérséklését szolgálják – továbbá az állami szolgáltatási rendszer adaptálhatóságának lehetőségét. A helyzetelemzést megelőzően a korai iskolaelhagyás problematikáját tágabb elméleti keretben helyezzük el, kiegészítve azt az európai uniós és hazai adatsorok makroszintű elemzésével.

Leírás
Kulcsszavak
korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás, intézményfejlesztés, köznevelés
Forrás