A fenntartható fejlődés irányába történő átmenet lehetőségei Magyarországon

Dátum
2014-04-02T10:59:13Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A vizsgálat tárgyát Magyarország, illetve az Európai Unió fenntartható növekedéssel kapcsolatos problémái képzik. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos gondok elsősorban az energia- és környezetvédelmi politika területén merülnek fel, mely két terület szoros kölcsönös összefüggésben van egymással, mivel a gazdasági növekedés által kiváltott növekvő energiafelhasználás általában növekvő környezeti terheléssel párosul. A törekvések célja pont ennek a trendnek a leküzdése és olyan alternatívák keresése, amelyek lehetővé teszik a gazdaság fejlődését kevesebb energiafelhasználás és környezetszennyezés mellett.A vizsgálat tárgyát ugyan elsősorban Magyarország helyzete képzi, de ehhez elengedhetetlen az uniós irányelvek és politikák vizsgálata, mivel a Közösség tagjaként hazánkat nagyban befolyásolja az Unió döntéshozatala.Arra a kérdésre keresem a választ, hogy miként lenne megvalósítható hazánkban a fenntartható növekedés pályájának elérése, elsősorban környezeti és energiaellátási szempontból. A fenntarthatóság alapja a megújuló energiaforrások használatának elterjedése, így a kérdés megválaszolásához tulajdonképpen azt kell megvizsgálni, hogy hogyan lehetne a legjobban kihasználni Magyarország potenciálját a megújuló energiaforrások területén. A megújuló energiaforrások használata mellett, a környezetvédelem kapcsán nagy dilemmát jelent, hogy szabályozással vagy piaci körülmények között kell-e megoldani a problémát. A leglényegesebb kérdés a dolgozat szempontjában azonban a felhasznált energiaforrások megválasztása.

Leírás
Kulcsszavak
fenntartható, fejlődés
Forrás